Simpanan Mana'

Hits: 43238 Written by Administrator Created on Thursday, 01 November 2012 00:36 Category: Produk Simpanan Parent Category: Produk & Pelayanan

Simpanan MANA’merupakan simpanan anggota yang bertujuan untuk membangun Simpanan hari tua demi kesejahteraan anggota. Simpanan MANA dapat menjadi warisan bagi anggota keluarga.

  1. Simpanan perdana dan saldo minimal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  2. Setiap bulan anggota dapat menyetor dengan nominal minimal Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) danmaksimal Rp500.000,-. (lima ratus ribu rupiah).
  3. Anggota tidak dapat menambah setoran tunai lagi apabila telah mencapai saldo maksimal Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan BJS tetap 6%
  4. Balas Jasa Simpanan (BJS)6%p.a bagi anggota aktif dan BJS 1,5% bagi anggota tidak aktif menabung.
  5. Balas Jasa Simpanan (BJS)MANA’ anggota ≥ Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) langsung dimasukkan ke Simpanan PASALLO’anggota setiap bulan.
  6. Simpanan bersifat jangka panjang maka tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sampai usia 60 tahun. Penarikan sebelum berusia 60 tahun diberikan finaltysebesar 3% dari jumlah penarikan tunai. Penarikan yang dipindahkan ke simpanan lain tidak dikenakan finalty. Penarikan saat berusia 60 tahun ke atas tidak dikenakan finalty.